Projekce zeleně - sadovnické a krajinářské úpravy

 • projekce zeleně
 • poradenství
 • technická pomoc

sadovnické a krajinářské úpravy

O nás

Projekce zeleně je volným sdružením projektantů, zaměřených na projektování, technickou pomoc a poradenství zejména v následujících oblastech:

 • zakládání a údržba zeleně ve městech a obcích
 • zeleň v územním plánování
 • projektování krajinářských úprav včetně ÚSES
 • vodohospodářské úpravy v krajině, revitalizace vodních toků a nádrží
 • projekty zalesnění, vykonávání činnosti lesního hospodáře
 • zakládání a údržba zeleně ve firemních areálech
 • návrhy a realizace zahrad rodinných domů
 • návrhy a realizace závlahových systémů Hunter®
 • návrhy a realizace koupacích jezírek

 

Kontakt

Co nabízíme

V rámci našich služeb zajišťujeme

 • projekty komplexního řešení veřejných prostranství v obcích (cesty, vybavenost, dětská hřiště...)
 • zpracování samostatné projektové dokumentace vodohospodářských, lesnických, sadovnických a krajinářských úprav
 • přípravu podkladů pro podání žádosti o dotace z Operačního programu životní prostředí a Programu rozvoje venkova
 • technickou pomoc při přípravě výběrových řízení na dodavatele sadovnických, krajinářských a vodohospodářských úprav
 • vykonávání technického dozoru investora na zakázkách z oboru sadovnická a krajinářská tvorba, vodohospodářské úpravy v krajině
 • realizaci zahradnických úprav, závlahových systémů a koupacích jezírek

Reference

Založení a údržba zeleně v městech a obcích je dlouhodobou investicí nejen z hlediska ekonomického, ale i z hlediska péče o životní prostředí. Všechny zásahy do této zeleně navíc obvykle probíhají pod bedlivou kontrolou veřejnosti. Rozhodně se tedy vyplatí při kácení a ošetřování dřevin i při nových výsadbách nepostupovat nahodile, ale vždy vycházet z odborně zpracovaného projektu.

Nabízíme více než dvacetiletou zkušenost s projektováním a realizací městské a sídlištní zeleně a s projekty komplexního řešení úprav veřejných prostranství v menších obcích.

Údržba a obnova zeleně   v krajině se po mnoha letech opomíjení konečně dostává do popředí zájmu nejen odborníků v ochraně přírody a krajiny a laických milovníků přírody, ale  i jejích faktických uživatelů – zejména majitelů pozemků, zemědělců obhospodařujících půdu  a správců komunikací a vodních toků.  Naše projekty se opírají o dlouhodobé zkušenosti při zpracování územních plánů, územního systému ekologické stability a komplexních pozemkových úprav včetně několikaleté zkušenosti se systémem a následnou administrací dotací, poskytovaných zemědělské prvovýrobě. Specifická část naší činnosti je založena na rozsáhlých zkušenostech s projekty doprovodné zeleně komunikací.

Stoupající nároky na kvalitu prostředí, které nás obklopuje, vedou mnohé majitele a manažery firem k odbornému projektu na založení zeleně v okolí svých firemních sídel a uvnitř firemních areálů. Dobře založená a kvalitně udržovaná zeleň firmu nejen reprezentuje, ale i vytváří příjemné prostředí pro zaměstnance a firemní zákazníky.

Dobře založená zahrada u rodinného domu je nejen  vizitkou majitele,  ale především funguje jako rozšířené obydlí, prostor pro odpočinek, zábavu nebo třeba i pro radost z pěstování vlastního, ekologicky nezávadného ovoce a zeleniny. Kvalitní projekt a pečlivá realizace Vás zbaví starostí s výběrem druhů rostlin, vhodných právě do Vaší zahrady a ušetří tak i mnoho času a práce s následnou údržbou.

rychlý kontakt:

Ing. Renata Mlejnková

E. Košťála 971
530 12 Pardubice

+420 602 132 773

renata.mlejnkova@seznam.cz

rychlý kontakt:

Ing. Zuzana Baladová

Palackého 292,
530 02 Pardubice

+420 776 690 193

atel.baladova@seznam.cz